Gọi ngay: 046-686-2365

Thiết kế cảnh quan cổng Khu di tích Đền Hùng

Công trình: Cảnh quan cổng khu di tích lịch sử Đền Hùng

Địa điểm: Việt Trì, Phú Thọ

Năm thiết kế: 2013 | Năm hoàn thành: 2014

Kiến trúc sư: Vương Đạo Hoàng

4-cong-den-hung-120704-5 5-cong-den-hung-120704-4 6-cong-den-hung-120704-3 7-cong-den-hung-120704-2 8-cong-den-hung-120704-1 9-cong-den-hung-120704 cong-den-hung-960x360

 

Chia sẻ nếu bạn thấy thích nhé !

Facebook